Informacija apie komisijas ir darbo grupes (jų veikla)

Tarnybinių pranešimų, skundų ir konfliktų nagrinėjimo komisija

Komisijos pirmininkas – Ingrida Želionienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui.

Nariai: Sonata Varnelienė, soc. darbuotoja;

Jurgita Sadeckienė, soc. darbuotoja.

Medžiagų, atsargų bei paslaugų išlaidoms nurašymo komisija

Komisijos pirmininkas –Jurgita Sadeckienė, soc. darbuotoja.

Nariai:- Ingrida Želionienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui;

Vilius Mikelionis, elektrikas;

Vilija Damanskienė, individualios priežiūros darbuotoja;

Daiva Varnienė, kineziterapeutė.

Gyvenamųjų patalpų tikrinimo komisija

Komisijos pirmininkas – Ingrida Želionienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui.

Nariai: Jūratė Žaliaduonienė, individualios priežiūros darbuotoja;

Zita Balčiuvienė, individualios priežiūros darbuotoja. 

Gyventojų taryba

Komisijos pirmininkas – Kostas Januševičius.

Sekretorė – Eglė Jančiauskienė, soc. darbuotoja;

Nariai: Gražina Elsterienė;

Žygimantas Bieliauskas;

Angelė Barysienė;

Rolandas Kaleinikas.

Darbo taryba

Pirmininkas -  Kęstutis Savosta, budintysis;

Pavaduotoja - Daiva Varnienė, kinezaterapeutė;

Sekretorė - Virginija Savostienė, slaugytojų padėjėja;

Viešųjų pirkimų komisija

Pirmininkas – Jurgita Česnienė, buhalterė.

Nariai: Ingrida Želionienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui.

Rita Turčinavičienė, vyr. buhalterė;

Virginija Mikelionienė, virėja

Daiva Varnienė, kineziterapeutė;

Vilius Mikelionis, elektrikas.

Atnaujinimo data: 2023-12-11