>

Apie mus

Veisiejų socialinės globos namai yra Ryto g. 15, Kailinių kaime, Veisiejų seniūnijoje, Lazdijų r., vaizdingoje, ekologiškai švarioje vietoje, šalia Ančios ežero bei miško. Socialinės globos namai veikia nuo 1998 m. spalio 9 d.

Veisiejų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis yra užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Pirmumo teise globos namuose apgyvendinami asmenys, nukentėję nuo nacistinės Vokietijos okupacinės valdžios.

Globos namuose dirba 80 darbuotojų: iš jų 6 socialiniai darbuotojai, 16 individualios priežiūros darbuotojų, 3 užimtumo specialistai,  medicinos psichologas, vidaus ligų gydytojas, gydytojas psichiatras, gydytojas psichoterapeutas,   6 bendrosios praktikos slaugytojos, 25 slaugytojų padėjėjos, kineziterapeutė, masažuotoja, likusieji – valdymo, aptarnavimo ir ūkio padalinių darbuotojai.

Svarbiausieji globos namų uždaviniai yra teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą; tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes, užtikrinant gyventojams pasirinkimo teisę, realizuojant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę ryšiams su bendruomene. Atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis visuomenėje. Globos namuose veikia gyventojų taryba.

Globos namuose siekiama  užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą. Socialiniai darbuotojai išklauso gyventojus, padeda spręsti iškilusias problemas, teikia informaciją rūpimais klausimais, tarpininkauja ir atstovauja jų interesus įvairiose institucijose. Vyksta socialinis darbas grupėse, jos yra sudaromos atsižvelgiant į gyventojų sveikatos būklę, amžių, pomėgius. Organizuojamas laisvalaikis ir užimtumas.  Minimos valstybinės ir religinės šventės. Globos namuose sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti saviraiškos veikloje. Žaidžiama šaškėmis, šachmatais, stalo tenisas, biliardas. Vyksta šios laisvalaikio užimtumo grupės: rankdarbių, literatūros mėgėjų, gamtos mylėtojų, sporto-sveikatingumo, relakso, meno ir saviveiklos, religinės valandėlės, stalo žaidimų. Gyventojai turi galimybę žvejoti, naudotis dviračiais. 

Didelis dėmesys skiriamas asmens sveikatos priežiūrai, reabilitacijai ir slaugai. Kiekvienam socialinės globos namų gyventojui pagal poreikius teikiamos antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos: vidaus ligų, psichiatrijos; bendrosios asmens sveikatos priežiūros: slaugos (bendrosios praktikos slaugos, psichikos sveikatos slaugos); kineziterapijos, gydomojo masažo. Gyventojų sveikatos būklė stebima ištisą parą. Atliekamos diagnostinės procedūros, teikiamos reabilitacinės paslaugos. Siekiant gerinti galimybę judėti, orientuotis aplinkoje, bendrauti, dalyvauti darbinėje veikloje gyventojai aprūpinami kompensacine technika, asmens higienos gaminiais bei asmens higienos produktais. Asmens sveikatos priežiūros specialistai propaguoja gyventojams sveiką gyvenseną, moko sveikatos grąžinimo ir palaikymo būdų, organizuoja pokalbius įvairiomis sveikatos temomis.

Atnaujinimo data: 2024-03-04